malkas


malkas
2 málkas sm. (1) Dt žr. 1 malka 2: Didli málkai ilgai trunka, kol išdega Dov.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • malkas — 1 mal̃kas sm. (4) 1. R, K vienu atsikvėpimu išgeriamas skysčio kiekis, gurkšnis, sriubsnis, maukas: Tik vieną malką išgėriau degtinės, ir apsuko galvą Yl. Atsigulęs atsigerk to vandens, o po kiekvieno malko tapsi vis po vieną metą jaunesnis prš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaladė — ×kalãdė sf. (2) 1. SD93, [K], M, Š, OZ21 rąsto galas pasidėti ką kapojant, trinka: Šita bus gera žabam kapoti kalãdė Nj. Ant kalãdės padėjęs, mėsą žnakstyk, t. y. kapok J. Malkas kapo[ja] ant kaladės Skr. Malkas skaldom ant kaladės Rs. Dėkis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • malka — 3 malkà sf. (2) 1. CI700, Vkš žr. 1 malkas 1: Aš geriau išgersiu vandens mal̃ką Grg. Stiklelį išgėrė viena malka Jnš. Įpuolęs į karčemą, išėmiau malką (išgėriau burnelę degtinės) Grg. ║ Šiandien plaukdamas prarijau tris malkas Jnš.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukirsti — 1 sukir̃sti, sùkerta, sukir̃to 1. tr. kertant susmulkinti, suskaldyti, sukapoti (malkas): Judu pjaustykita malkas, o aš sukir̃siu Jrb. Jam mokiniai malkas sukir̃s Prn. Sukirsk sausesnės malkos – neturiu kuom prakurdyt Rod. | refl. tr.: Jis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vežti — vèžti, vẽža, vẽžė 1. tr. SD1194,196, SD399, H, H176, R, R151, MŽ, MŽ200, Sut, KBII162, K, D.Pošk, M, LL278, L, Rtr, ŠT66, BŽ61, FrnW, KŽ, LKT100(Užv), Žlb, End, Rsn, Klp, Žeml, Šl, Gsč, Škn, Skrb, Sdb, Pc, Pn, Jdp, Km, Lel, Aps, Dbg,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šūtis — sf. (1) žr. šūstis: 1. SD168,175, Sut, N, [K], JI398, L40, Rtr, Š, LVIV112, NdŽ, KŽ, Grš, Šk, Vl, Srd, Kv, End, Vkš Akmenų šūtis CII556, B. Jisai jį aptvėrė ir akmenų šūtimis uždarė CII738. Laužas, šūtis malkų SD354. Malkų krūva, šūtis, laužas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kakta — kaktà sf. (4, 2) 1. SD36, R, MŽ, N, K, M, J, BŽ230 veido dalis viršum akių: Jo kakta kieta kaip avino Žem. Kai padavė laišką, tas skaitydamas kaktą raukė, uostus kraipė Žem. Ant kaktos tamsūs draikosi plaukai T.Tilv. Šikšnos kepurę antsimovė ant …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kapoti — kapoti, oja, ojo 1. tr. R194, N K, NdŽ dažnai kirsti, pjauti, genėti; čaižyti: Tegu stovi, kam kapot medžias Arm. Nusipirkau kirvelį ir bekapoju dabar sau krūmus Pg. Pradėjo kapot tas razbaininkam galvas FrnS122. Kurie anksčiau rugiai sėti, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • malkauti — malkauti, auja ( auna), ãvo intr. Rm, malkauti, auja ( auna), ­avo Lzd rinkti malkas, ieškoti malkų; kirsti ir vežti malkas: Sutikau Grasilę malkaunant po mišką Trgn. Senelis, iškūprinęs kokią dieną malkauti, su žagarų glėbiu parnešdavo žydinčių …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • malkininkas — 2 malkininkas ( inykas), ė smob. (1) I, BzB299; M kas kerta malkas: Tuom tarpu išgirdo girioje balsą kirvio. Tai malkininkai dirba V.Kudir. ║ kas prekiauja malkomis, kas tiekia malkas: Malkinykas, kursai malką statė į rūmus did. kunegaikščio… …   Dictionary of the Lithuanian Language